Dom kultúry Javorina

Dom kultúry Javorina – vtedajší Dom odborov bol slávnostne otvorený 31. augusta 1962. Stará Turá tak získala nové, na svoj čas moderné kultúrne zariadenie, ktoré ponúkalo bohaté kultúrne vyžitie zamestnacom podniku Presná mechanika i ostatným Staroturiancom.

Tak ako väčšina vecí v našom meste bola nerozlučne spojená so životom fabriky, tak aj kultúrny stánok plnil funkciu spoločného zariadenia pre podnik a mesto. Dokladom toho bolo aj dovtedy nevídané spojenie mestského a podnikového knižného fondu a tým bol položený základ pre rozvoj profesionálne vedenej knižnice. Poriadali sa tu početné výstavy, besedy i podujatia pre deti. Do domu odborov sa sústredila i záujmová činnosť, najmä hudobných súborov ako Veľká dychovka, Malá dychovka, Sextet, fotoklub a tanečné krúžky.

V roku 1994 sa Dom odborov pretransformoval na záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Javorina, kde sa zakladateľmi stali Mesto Stará Turá, ZV OZ KOVO a Chirana Prema a.s. Časom toto združenie stratilo opodstatnenie a 1.10. 2002 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vznikla mestská príspevková organizácia Dom kultúry Javorina, ktorej hlavným cieľom je zabezpečovať kultúrne vyžitie pre občanov Starej Turej, prevádzkovať Mestskú knižnicu Kristíny Royovej, kino Javorina a Mestské múzeum v Starej Turej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Chudobná kopaničiarska zem neposkytovala dosť obživy pre našich predkov, preto sa skoro v každom dome pod Javorinou spracovávalo drevo ktorého bolo nadostač rôznymi spôsobmi.
Vyrábali sa varešky, sol'ničky, valčeky, rôzne nádoby, pletené koše z prútia a formou podomového obchodu ako sa vtedy hovorilo „hauzírkou“ sa tento tovar predával. Hauzíreri chodili predávať po širokom okolí od Prahy až po Viedeň až do roku 1945, kedy bol tento obchod zákonom zakázaný.

V záujme zachovania tradičných remesiel v našom kraji a výchovy mladých l'udí k poznaniu a hrdosti hlásenia sa k tomuto regiónu a súčasne spropagovania našich tradicií je potrebné zrekonštruovať priestory

v DK Javorina a tým vytvoriť priestory na následovné účely:

- vytvorenie strediska cestovného ruchu a spoluorganizátora cezhraničných podujatí

- vytvorenie mistnosti, kde budú realizované tvorivé dielně so zameraním na výuku pletenia košíkov a výrobkov z prútia

- výuka práce s drevom na strúhacej stolici

- viacúčelová mistnosť by bola vyuzívaná ako výstavná sála stála expozícia remeselníckych výrobkov

- navázanie na tradíciu rezbárskej školy, ktorá bola založená v Starej Turej v r. 1919

- ďalšia viacúčelová mistnosť by slúžila ako výstavna sieň partizánskej histórie


Kontakty

Dom kultúry Javorina - Adámková Eva

ul. Štefánikova 378, 916 01 Stará Turá
Po-Štv 07:00 - 16:00, Pia 07:00 - 15:00

Tel. č. 032/776 33 66, 00421/908 748 983
e-mail: dkstaratura@zoznam.sk
www.dkjavorina.skInfotur - informačná kancelária, Stredisko cezhraničnej spolupráce - Bc. Kristína Zámečníková

SNP 254/49 (vchod od OD Billa, z Lipovej ulice)
916 01  Stará Turá 

tel. č. 032/ 776 3893
Otváracie hodiny: Po - Pia 08:00 - 16:00

 

 

 

 

 

 

 


Tísňová volání

Kurzovní lístek

USD Vlajka meny USD   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
EUR Vlajka meny EUR   změna
JPY Vlajka meny JPY   změna
CAD Vlajka meny CAD   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna