O projekte

„Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“

 

Prostredníctvom projektu sa podarilo podporiť kultúrno-spoločenský rozvoj cezhraničného regiónu Biele Karpaty, posilniť vzájomnú spoluprácu a väzby medzi oboma mestami s dôrazom na podporu zachovania a rozvoja tradícií - remesiel, zvykov i folklóru.

Tento projekt bol podporený nenávratnými finančnými prostriedkami z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Európskom fondom regionálneho rozvoja, celkové oprávnené náklady projektu boli v sume 60 556,50 €.


Prostredníctvom rozšírenia a zastrešenia mobilného pódia, nákupu elektroagregátu a nákupu stánkov sa v Kunoviciach vytvorilo vhodné zázemie na organizovanie remeselných trhov a podujatí. V Starej Turej sme vďaka projektu nakúpili tieniacu techniku, interiérové stoly, osvetľovaciu techniku, vonkajšie sety na sedenie, nástroje pre remeselníkov, figuríny pre výstavy a materiál a náradie potrebné k zabíjačke. V súčasnosti tak môžeme ponúknuť na našich remeselných podujatiach lepšie podmienky pre remeselníkov, ale i návštevníkov. V rámci projektu sme tiež mohli zrealizovať družobné výmeny folklórnych súborov z Kunovíc a Starej Turej a tiež cestovanie ľudí autobusom na podujatia oboch partnerov.

 

Zahŕňal spoločné aktivity partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním tradícií. 

- Remeslá našich predkov ve Staré Turé

 

- Svatováclavský jarmak v Kunovicích

 

- Kopaničársky jarmek ve Staré Turé

 

- Adventní jarmak v Kunovicích

 

- Vianočný trh ve Staré Turé

 

- Vánoční jarmak v Kunovicích

 

Symbolickou bodkou za niekoľkomesačným úsilím bol slávnostný program: Hauzíreri a handrláci – oživené remeslo, ktorý sa konal v piatok 23. januára 2015 v priestoroch Domu kultúry Javorina v Starej Turej. Najdôležitejším bodom programu bolo premietanie filmu, ktorý vznikal počas celého projektu. Film zachytáva jednotlivé remeselné a folklórne podujatia projektu, ale aj samotných remeselníkov, folkloristov a ľudí, ktorí naďalej udržujú tradície, zvyky a folklór oboch miest.

 

Film si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://youtu.be/zkrFd5604tw 

 

 

 

 

„Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko–moravského pomedzia“

 

Mesto Kunovice a mesto Stará Turá  sa podieľali na spoločnej príprave projektu už od júna 2008.
Projekt bol zameraný na rozvoj cestovného ruchu euroregiónu Bíle-Biele Karpaty. Z historického hľadiska je územie známe veľkým počtom folklórnych festivalov, ľudových slávností, sieťou kultúrnych pamiatok a objektov a vyznačuje sa veľkou rozmanitosťou zachovaných a obnovovaných ľudových zvykov, tradícií a remesiel.

Absencia jazykovej bariéry a spoločné historické korene sú podstatným bodom pre cesty obidvoma smermi.

Hlavným zámerom spoločného rozvojového procesu cezhraničnej spolupráce je podpora regiónov v oblasti spoločensko-kultúrnej, hospodárskej, environmentálnej a ekonomickej a to prostredníctvom zlepšenia dostupnosti, rozvoja informatizácie a cezhraničného turizmu, zachovania kultúrnych tradícií.

 

STARÁ TURÁ

V záujme zachovania tradičných remesiel v kraji a výchovy mladých ľudí k poznaniu a hrdému hláseniu  sa k tomuto regiónu a súčasne propagácie našich tradícií, bolo potrebné zrekonštruovať priestory DK Javorina a tým vytvoriť priestory pre nasledovné účely:

  • vytvorenie strediska cestovného ruchu a spoluorganizátora cezhraničných stretnutí
  • vytvorenie miestností, kde sú tvorivé dielne so zameraním na výučbu pletenia košíkov a výrobkov z prútia
  • výučba  práce s drevom na strúhacej stolici
  • výučba tkania plátna na tkáčskom stave
  • viacúčelová miestnosť, ktorá je využívaná ako výstavná sieň so stálou expozíciou remeselníckych výrobkov 
  • nadviazanie na tradície rezbárskej dielne, ktorá bola založená v Starej Turej v roku 1919
  • ďalšia viacúčelová miestnosť slúžiaci ako výstavná sieň partizánskej histórie

 

KUNOVICE

Projekt „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko–moravského pomedzia“ riešil na strane Kunovíc rekonštrukciu Slováckej búdy a Slováckeho sklípku, ktorý sa nachádza neďaleko Slováckej búdy v tesnom susedstve Panského dvora, ktorého historka siaha pravdepodobne až do 17. storočia.

V Slováckej búde je možné pozrieť expozíciu pripomínajúca históriu podomových predajcov: kunovských handrlákov a slovenských hauzírerov. V Slováckom sklípku sú informačné tabule pre pripomenutie dlhodobých dobrých vzťahov ľudí na moravsko-slovenskej hranici.

 

 

 

 

Tísňová volání

Kurzovní lístek

USD Vlajka meny USD   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
EUR Vlajka meny EUR   změna
JPY Vlajka meny JPY   změna
CAD Vlajka meny CAD   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna