O projektu

 

 „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“

V lednu 2015 ukončila obě města spolupráci na projektu „Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“, jež byl zaměřen na podporu kulturně-společenského rozvoje přeshraničního regionu Bílé Karpaty, posilnění vzájemné spolupráce a vazby mezi oběma městy s důrazem na podporu zachování a rozvoj tradicí - řemesel, zvyků a folkloru.

Tento projekt bylo možné realizovat díky nenávratným finančním prostředkům z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 spolufinancovaného Evropským fondem regionálního rozvoje, celkové způsobilé náklady činily 60 556,50 €.

 

Prostřednictvím rozšíření a zastřešení mobilního pódia, nákupu elektroagregátu, pořízení stánků a pivních setů na české straně se vytvořilo vhodné zázemí pro organizování dalších řemeslných trhů. Ve Staré Turé byla zakoupena díky finančním prostředkům stínící technika, interiérové stoly, osvětlovací technika, venkovní sety na sezení, nástroje pro řemeslníky, figuríny pro výstavy. V rámci projektu byly též zrealizovány jednak výměny folklorních souborů z Kunovic a ze Staré Turé, ale také i občanů z obou partnerských měst.

 

Projekt zahrnoval společné aktivity partnerů zaměřené na realizaci řemeslných trhů spojených s folklorem a zachováním tradicí. Od srpna 2014 do ledna 2015 se uskutečnilo celkem 6 jarmarků:

- Remeslá našich predkov ve Staré Turé

- Svatováclavský jarmak v Kunovicích

- Kopaničársky jarmek ve Staré Turé

- Adventní jarmak v Kunovicích

- Vianočný trh ve Staré Turé

- Vánoční jarmak v Kunovicích

 

Symbolickou tečkou za několikaměsíčním úsilím byl slavnostní program k ukončení projektu s názvem Hauzíreri a handrláci – oživené remeslo, který se konal koncem ledna v prostorech Domu kultury Javorina ve Staré Turé. Nejdůležitějším bodem programu bylo promítání filmu, který vznikal během celého projektu. Krátkometrážní dokument zachycuje nejen jednotlivé řemeslné a folklorní akce projektu, ale i samotné řemeslníky, folkloristy a lidi, kteří i nadále udržují tradice, zvyky a folklor obou měst. 

Film můžete zhlédnout na internetové stránce: http://youtu.be/zkrFd5604tw 

 

 


„Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko–moravského pomedzia“

 

Město Kunovice a město Stará Turá se podíleli na společné přípravě projektu již od června 2008.

Projekt byl zaměřený na rozvoj cestovního ruchu euroregionu Bílé – Biele Karpaty.
Z historického pohledu je území známo velkým počtem folklórních festivalů, lidových slavností, sítí kulturních památek a objektů a vyznačuje se velkou rozmanitostí zachovalých a obnovovaných lidových zvyků, tradic a řemesel.

Absence jazykové bariéry a společné historické kořeny jsou výchozím bodem pro cesty oběma směry.
Po rozdělení Československa došlo k oslabení kulturních i sociálních vztahů mezi obyvateli příhraničních obcí, postupně narůstaly problémy s udržováním a zkvalitňováním vzájemné propojenosti a dnes i přes mnohdy dlouhou tradici vzájemných vztahů chybí zázemí pro návštěvníky.

Hlavním záměrem společného rozvojového procesu přeshraniční spolupráce je podpora regionů v oblasti společensko – kulturní, hospodářské, enviromentální a ekonomické, a to prostřednictvím zlepšení dostupnosti, rozvoje informatizace a přeshraničního turismu, zachování kulturních tradic.

 

STARÁ TURÁ

V zájmu zachování tradičních řemesel v kraji a výchovy mladých lidí k poznání a hrdému hlášení se k tomuto regionu a současně propagaci našich tradic, bylo potřebné zrekonstruovat prostory v DK Javorina a tím byly vytvořeny prostory pro následující účely:

 

  • vytvoření střediska cestovního ruchu a spoluorganizátora přeshraničních setkání
  • vytvoření místnosti, kde jsou tvořivé dílny se zaměřením na výuku pletení košíků a výrobků z proutí
  • výuka práce se dřevem na strouhací stolici
  • výuka tkaní plátna na tkalcovském stavu
  • víceúčelová místnost, která je využívána jako výstavní sál se stálou expozicí řemeslných výrobků
  • navázání na tradici řezbářské dílny, která byla založena ve Staré Turé v roce 1919
  • další víceúčelová místnost sloužící jako výstavní síň partizánské historii

 

 

KUNOVICE

Projekt „Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko–moravského pomedzia“ řešil na straně Kunovic rekonstrukci Slovácké búdy
a  Slováckého  sklípku, který se nachází nedaleko Slovácké búdy v těsném sousedství Panského dvora a jehož historie sahá pravděpodobně až do 17. století.

Ve Slovácké búdě je k vidění expozice připomínající historii někdejších podomních prodejců: kunovských handrláků a slovenských hauzírerů. Ve Slováckém sklípku jsou umístěny informační tabule pro připomínku dlouhodobých dobrých vztahů lidí na moravsko - slovenské hranici.

Tísňová volání

Kurzovní lístek

USD Vlajka meny USD   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
EUR Vlajka meny EUR   změna
JPY Vlajka meny JPY   změna
CAD Vlajka meny CAD   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna