Zajímavosti na Moravě

HRADY – MKY - ZŘÍCENINY

Buchlov

 

 • jeden z nejstarších a nejznámějších hradů na Moravě 
 • národní kulturní památka 
 • zajímavostí je, že nebyl nikdy dobyt 
 • součástí prohlídky je vyhlídková věž  
 • www.hrad-buchlov.cz 
 • Kontakt:
  Státní hrad Buchlov 
  Polesí 418
  68708 Buchlovice
  Telefon: (+420) 572 595 161
  Email: hrad@hrad-buchlov.cz

Buchlovice


 • zámek je národní kulturní památkou
 • ve stylu italského baroka, nádherné interiéry
 • unikátní zahrada francouzského typu
 • anglický park
 • www.zamek-buchlovice.cz
 • Kontakt:
  Zámek Buchlovice
  687 08 Buchlovice
  Tel.: 572 434 240 - pokladna, objednávky prohlídek Tel.: 572 434 241, 243 - správa SZ Buchlovice
  Fax: 572 434 244
  E-mail: zamek@zamek-buchlovice.cz

Cimburk      

 • zřícenina gotického hradu
 • nedaleko tohoto hradu se nalézají prapodivná místa jako např. modlitebna, nebo obětní kámen
 • kameny jsou spečené po velkém ohni a prý někde v podzemí je možné nalézt kapli ukrývající nesmírné bohatství
 • opředen množstvím tajuplných pověstí                                                 
 • Kontakt:                                                           
  Polypeje - společnost pro obnovu a využití historických památek
  616 00 Brno, Závětří 9, tel.: 777917191, 608817522
  e-mail: polypeje@branapamatek.cz        

Milotice

 • malebný barokní zámek šlechtického rodu Sérenyiů s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou a dvěma oranžeriemi  
 • obklopeno francouzským parkem a bažantnicemi  
 • místo každoročních výstav, folklorních akcí, koncertů ... 
 • www.zamekmilotice.cz                           
 • Kontakt:
  obec Milotice
  tel: 518 619 643
  fax: 518 619 660
  e-mail: milotice@brno.npu.cz

 

 

 

PAMÁTKY UNESCO


Bílé Karpaty


 • v chráněné krajinné oblasti zařazené mezi evropské biosférické rezervace UNESCO se dochovalo množství cenných lokalit, například přírodní rezervace Čertoryje či Jazevčí              
 • nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m).
 • www.bilekarpaty.cz

 

 

 

 

 

PŘÍRODA


Rozhledna a Salaš Travičná

 • 53 m vysoká vyhlídková věž s vyhlídkovým ochozem ve výšce 34 m
 • pod rozhlednou se nachází výletní areál pro ekologii, řemesla a sport v přírodě         
 • www.straznicko.cz

Rozhledna Brdo                                      

 • na kopci Brdo na Chřibechpoblíž turistického a rekreačního střediska Bunč               
 • 24 m vysoká kamenná rozhledna.
 • www.bunc.cz

Bukovanský mlýn


 • rozhledna ve stylu větrného mlýna holandského typu vysoká 15 m je zdaleka viditelnou dominantou nad obcí Bukovany                         
 • mlýn doplňuje hotel s restaurací, která nabízí krajové speciality
 • k dispozici je i tradiční vinný sklep s posezením a kinotéka
 • www.bukovansky-mlyn.cz

 

 

 

 

 

Zoologická zahrada Hodonín

 • rozlohA 7,5 ha
 • 500 zvířat 150ti druhů
 • mořský svět s obrovskými akvárii
 • dětský koutek
 • expozice dravců a sov
 • pavilony opic a exotického ptactva.
 • www.zoo-hodonin.cz

 

KOSTELY – KLÁŠTERY – ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Velehrad

 • barokní komplex kláštera s bohatě zdobenou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
 • významné duchovní centrum
 • lapidárium a podzemí baziliky se základy původního románsko-gotického kláštera z první poloviny 13. století.
 • www.farnostvelehrad.cz

 

 

 

 

Židovská synagoga


 • Uherské Hradiště – budova dnešní knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
 • byla postavena v roce 1875 a sloužila bohoslužebným účelům početné židovské obce až do druhé světové války 
 • v roce 1941 byla přepadena skupinou gestapa a totálně zdemolována 
 • po druhé světové válce bylo rozhodnuto, že budova bude místo zbourání zrekonstruována jako kulturní dům 
 • dne 7. března 1966 celá budova vyhořela 
 • na sklonku roku 1999 byla budova synagogy prohlášena nemovitou kulturní památkou 
 • září 2002 dokončena rekonstrukce fasády, která nyní nese původní barvu a částečně obnovené ozdobné prvky 

 

TECHNICKÉ PAMÁTKY


Baťův kanál

 • velké turistické lákadlo Slovácka
 • vybudováno na řece Moravě v letech 1934–38
 • splavná v délce 65 km z Kroměříže až do Hodonína
 • k dispozici jsou půjčovny lodí různých typů a velikostí
 • organizované skupinové a rekreační plavby, doplněné poznávacími a gastronomickými programy
 • po březích kanálu vede cyklostezka s celkovou délkou 80 km.
 • www.batacanal.cz

Větrný mlýn v Kuželově


 • mlýn stojí na hřebenu Bílých Karpat
 • více než sto let sloužil zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic
 • dnes je veřejnosti přístupnou pobočkou Technického muzea v Brně
 • www.technicalmuseum.cz

 

 

 

 

 

Letecké muzeum Kunovice

 • unikátní sbírka letadel dokumentuje historii letecké výroby na východní Moravě a výzbroj československého vojenského letectví
 • v areálu letiště můžete zakoupit letenky na vyhlídkové lety v motorových letadlech, lety balonem či tandemové seskoky
 • www.slovackemuzeum.cz

Muzeum ve vagónu

 • malé železniční a důlní muzeum s expozicí v železničních vozech
 • dokumentuje historii hornictví na Hodonínsku
 • na šlapací drezíně se můžete projet po Baťově železniční vlečce, která vede k bývalému dolu Tomáš
 • www.ratiskovka.com

 

MUZEA - GALERIE - ARCHEOLOGICKÉ EXPOZICE


Slovácké muzeum 


 • zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení 
 • výzkumný a sběratelský záběr na celou národopisnou oblast Slovácka jej řadí mezi regionální instituce 
 • Veřejnosti slouží:
  hlavní budova ve Smetanových sadech, Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Letecké muzeum Kunovice, soubor lidových staveb – muzeum v přírodě v obci Topolná a volně přístupné archeologické lokality v Uherském Hradišti-Sadech, Starém Městě, Modré u Velehradu 
 • www.slovackemuzeum.cz

Galerie Slováckého muzea

 • budova bývalé vojenské zbrojnice je dominantou dnešní Otakarovy ulice a přilehlého okolí 
 • barokní architektura interesantně zaplňuje prostor, kudy v minulosti vedlo opevnění města 
 • www.slovackemuzeum.cz/doc/9/

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (Skanzen)

 • výstavba začala v roce 1973  
 • zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství 
 • http://skanzen.nulk.cz

Slovanské hradiště v Mikulčicích

 • jedno z předpokládaných sídel knížat Velkomoravské říše
 • okružní trasa spojuje odkryté základy dvanácti kostelů, ve zděných budovách si prohlédnete základy největšího objeveného chrámu a archeologickou expozici
 • http://www.mikulcice-valy.info

Muzeum Jana Amose Komenského – Uherský Brod

 • v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem pocházejícím z let 1690 – 1693 
 • stálá expozice Komenský lidstvu, věnovaná životu a dílu významného rodáka, je doplněna o expozici regionální historie a etnografie s názvem Starožitnosti Uherskobrodska 
 • řada krátkodobých tematických výstav v průběhu roku 
 • součástí také rozsáhlá knihovna s významnou regionální a komeniologickou literaturou 
 • www.mjakub.cz

Jedině u Tvarožné Lhotě poznáte oskeruše…

 • Znáte oskeruše? Toto zvláštní jméno nese mohutný strom jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), strom Slovácka
 • vyskytuje se v lesích i ve volné krajině a těší se velké popularitě
 • plody se suší, ochutnat můžete i čaj, kompot či pálenku
 • muzeum oskeruší najdete v Tvarožné Lhotě
 • sezonní prodej sazenic a oskerušových výrobků provází každoročně v září Oskorušobraní,
 • slavnost oskeruší na blízké salaši Travičná
 • podhůřím Bílých Karpat v okolí Radějova, Tvarožné Lhoty a Kněždubu vás provede 6 km dlouhá Oskerušová stezka
 • www.straznicko.cz

 

Jedině v Blatničce nahlédnete do dílny, kde se šijí kroje

 • na vlastní oči uvidíte práci týmu švadlen a vyšívaček, které tradičním způsobem vyrábějí nádherné kroje
 • zdaleka nejde jen o kroje ze Slovácka, podle předlohy tu dokáží zhotovit jakýkoli kroj tak, aby byla zachována osobitá kultura našich předků
 • muzeum lidových krojů
 • příležitostně se tu konají doprovodné výstavy a workshopy
 • www.tradiceslovacka.cz

Archeoskanzen – Modrá


 • Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město Velehrad
 • významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin
 • žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem
 • www.archeoskanzen.cz

 

 

 

 

Špitálky - Uherské Hradiště-Sady

 • pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše  
 • možné místo posledního odpočinku knížete Svatopluka 
 • rekonstruovaný půdorys kostela s nedalekou křtitelnicí 
 • http://www.slovacko.cz/cil/13/

 

LÁZNĚ

Lázně Ostrožská Nová Ves • historie lázní sahá až do roku 1903, kdy byl na popud místního rodáka PhDr. Františka Botka prokázán léčivý účinek pramenů sirné vody, vyvěrajících nedaleko obce
 • léčí se tu kloubní a kožní onemocnění.
 • www.laznenovaves.cz

Lázně Hodonín

 • základním přírodním léčivým zdrojem je jodobromová minerální voda, přirovnávaná k vodě z Mrtvého moře
 • díky protizánětlivým a hojivým účinkům se využívá především k léčbě nemocí pohybového a oběhového systému
 • v nabídce jsou i relaxační pobytové programy
 • www.laznehodonin.cz

Tísňová volání

Kurzovní lístek

USD Vlajka meny USD   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
EUR Vlajka meny EUR   změna
JPY Vlajka meny JPY   změna
CAD Vlajka meny CAD   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna